For to uker siden ble det kjent at når Agder og Glitre slå seg sammen, så blir Å Energi navnet på morselskapet. Nå er det avklart at navnet på den sammenslåtte nettvirksomheten blir Glitre Nett.

− Det var mange ansatte i både nettselskapene og konsernet som foreslo Glitre Nett som navn på det det fusjonerte nettselskapet. Selv om det ikke er helt nytt, er det et flott navn som mange allerede har positive holdninger til.