Ny nordisk balanseringsmodell (NBM) har blitt utviklet i flere år. Den er en viktig del av Statnetts strategi og omtales i systemutviklingsplan som ble lagt frem i starten av november.