– Fornybar Norge foreslår krisepakke. Det er vel og bra, men fortsatt dropper de en virkningsfull oppskrift av hensyn til de største selskapene. Dette har vi ikke tid til, sier Truls Wickholm, leder i Samfunnsbedriftene Energi.