Det viser en statistikk fra Fosweb som Europower har fått tilgang til.

Statistikken gjelder kun sentralnett og regionalnett, tall for lokalt distribusjonsnett er ikke tatt med. Utenlandskabler er heller ikke med.