Private husholdninger får strømstøtte fra staten for å kompensere for de ekstraordinært høye strømprisene denne vinteren. I første omgang var ikke boligselskapene (borettslag, boligsameier, boligaksjeselskap mm.) inkludert i kompensasjonsordningen, men Olje- og energidepartementet vedtok fredag at de også skal få utbetalt strømkompensasjon.

I utgangspunktet fungerer det på samme måte som med andre boliger som har fått støtte. Den utbetales automatisk, men styrene i boligselskapene plikter å kontrollere og rapportere for å sikre riktig utbetaling.

Seksjonssjef Torfinn Jonassen i NVE. Foto: Haakon Barstad

– Ordningen skal sikre husholdninger som bor i borettslag, sameier, boligaksjeselskaper eller ikke seksjonerte sameier støtte for fellesmålt strømforbruk. Dette kan for eksempel være forbruk til oppvarming, varmtvann og varme i fellesarealer, sier Torfinn Jonassen, seksjonssjef i Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME), i en pressemelding.

Det er nettselskapene som sørger for utbetalingen, men de har ikke oversikt over antall boenheter som er tilknyttet hvert enkelt boligselskap. Dermed må de utbetale med utgangspunkt strømforbruket, og så må styret i borettslaget sjekke at de ikke har fått for mye utbetalt.

- Nettselskapene sitter ikke med oversikt over hvor mange boenheter som befinner seg bak boligselskapenes felles strømmåler. Derfor har styrene i boligselskapene en plikt til å kontrollere at de ikke får utbetalt for mye støtte. Dette er regulert i den nye forskriften, sier Jonassen.

RME påpeker at det er to forhold som må kontrolleres:

  • At ikke mer enn 20 prosent av oppvarmet areal benyttes av andre enn boligselskapets husholdninger - for eksempel ved utleie til butikklokaler i blokken.
  • At de ikke mottar støtte til husholdningsforbruk som utgjør mer enn 5000 kWh per boenhet.

Hvis styret i boligselskapet oppdager dette skal det rapporteres til nettselskapet. Her er ikke alt klart ennå, og RME oppfordrer styremedlemmer i borettslaget om å gå til nettselskapets hjemmeside for mer informasjon etter hvert som det blir lagt ut.