Sommerferien nærmer seg, og store deler av Norge stopper opp når fellesferien kommer i juli. Slik er det ikke for alle. I nettselskapene er det full aktivitet også i sommer.

Når Europower får elverksjef Frode Næsvold på tråden, er han på vei til en nettstasjon der han og et arbeidslag skal gjøre en tilkobling for en stor kunde. For selv om sommervarmen har kommet til store deler av landet og ferietiden er rett rundt hjørnet, skrur man ikke ned tempoet i Bindal Kraftlag.

– Fellesferie er ikke noe forskjellig fra andre tider på året. Her er det ekstremt høy aktivitet hele tiden, sier han.

Bindal ligger helt sør i Nordland – på grensen til Trøndelag, og kraftlaget ble stiftet i 1950. Det jobber totalt åtte personer i de to avdelingene Nett og Kraft.

Tre ting skaper økt behov for kraft

Næsvold trekker frem spesielt tre ting som er med på å skape behov for høy aktivitet i nettselskapet;

– For det første kommer det nå inn en del småkraftproduksjon inn i nettet – og det har jo historien vist at vi har nytte av. Det andre er at vi har en vekst i havbruksnæring i regionen. Det siste elementet er elektrifisering av fergeforbindelser i området, forteller han.

Elverksjef Frode Næsvold i Bindal Kraftlag. Foto: Bindal Kraftlag

– Så fellesferien blir ikke en tid til å lene seg tilbake og slappe av?

– Vi kan ikke slappe av, nei. I tillegg til prosjektene som går, skal vi også ivareta beredskapen.

Med varmt vær kommer også tørke og fare for skogbrann. Det er også noe Bindal Kraftlag er opptatt av i det fine været.

– Ja, det er faktisk noe vi må ta hensyn til nå, men nå er det meldt noen dråper til helga, så da løser det seg nok.

Heller ikke høsten tegner til å bli rolige tider for de ansatte i Bindal Kraftlag.

– Det spiller ingen rolle om du ringer i januar, juni eller september. Det er like høyt trykk. I et normalår gjør vi investeringer for mellom 3-4 millioner kroner. I 2020 investerte vi det tredobbelte, sier Næsvold.

Ingen fusjonsplaner

Det er jo stadig nye fusjoner på gang i norsk kraftbransje, men elverksjefen forteller at det ikke er noen umiddelbare fusjonsplaner for Bindal Kraftlag.

– Nei, det er ingen fusjonsplaner her. Vi mener vi er i en unik situasjon både i forhold til økonomi, forankring i lokalsamfunnet og tilgang på kompetanse. Vi er organisert som et samvirke. Og eierne har ingen tanker om å fusjonere, avslutter han.

Bindal kommune i Nordland ønsker seg sitt "Hollywood-skilt". Enn så lenge får de nøye seg med dette manipulerte bildet som ble laget da Bindals popstjerne deltok i The Voice på TV2 for noen år tilbake. Foto: Bindal Kraftlag