Torsdag denne uken ble den nye NordLink-forbindelsen mellom Norge og Tyskland offisielt åpnet. Den har imidlertid overført strøm mellom landene siden desember i fjor.

I sin åpningstale fremhevet statsminister Erna Solberg at denne utenlandskabelen kommer både det norske og det tyske strømnettet til gode. Hun henviste til at Norge har mye regulerbar vannkraft, mens Tyskland har bygget ut mye vindkraft. Den er ikke regulerbar, men produserer når det blåser.

Det betyr at Tyskland trenger hjelp til å få dekket opp sitt strømforbruk når det er vindstille, og da kan Norge bidra med strøm produsert fra norsk vannkraft. På den andre siden hender det også at vindkraften sørger for at det produseres mer enn det som trengs, og da trenger Tyskland å avhende overskuddskraften sin. Da kan Norge ta imot overskuddsstrømmen fordi vi samtidig kan skru ned produksjonen fra vannkraften.

– Jevner ut strømprisene

Statsministeren mener likevel at et viktig argument for den nye utenlandskabelen er at den vil gi Norge en bedre strømforsyningssikkerhet, og at den vil bidra til å jevne ut strømprisene.

Erna Solberg. Foto: Anders Lie Brenna / Europower

– NordLink gir oss i Norge energi når vi trenger den. For Norge er gevinsten at vi jevner ut svingningene våre. Selv om vi har regulerbar kraft i Norge, så hender det at vi får tørkeår i Norge også, sier Solberg.

Når Europower får en prat med olje- og energiminister Tina Bru etter den offisielle åpningen, utfyller hun statsministerens argument.

– Vi har hatt perioder med høye priser selv om vi har vannkraft. Med denne kabelen vil vi kunne få kraftigere svingninger over et døgn, med større forskjeller på natt og dag, men det vil fortsatt være mer sesongbetont ellers, sier Bru.

Hun påpeker at det norske strømforbruket er mye høyere på vinteren enn på sommeren, og viser til at det typisk kan bli mye eksport på sommertid når Norge har store kraftoverskudd og relativt lavt strømforbruk. Så kan NordLink-kabelen brukes mer til import på vinteren når det norske strømforbruket er høyt og strømprisene normalt er på sitt høyeste.

Det er uansett ikke snakk om at strømmen primært skal gå ut av Norge.

– Det kan bli ganske mye import på denne kabelen med all den fornybare energiproduksjonen som bygges i Tyskland, sier Bru.

Hun viser til at det pågår en rekke opphetede debatter om forskjellige energispørsmål, og trekker frem at NordLink-kabelen gir Norge mulighetene til å utnytte både egne og tyske fornybare energiressurser på en bedre måte.

Strømimport fra tyske vindturbiner

– Vindkraft er upopulært, store naturinngrep for å øke produksjonen i vannkraft er upopulært. Her har vi muligheten til å dra nytte av at andre har bygd ganske mye vindkraft, sier Bru.

For det er ikke bare i Norge at vindkraft på land møter motstand. Tysklands forbundskansler Angela Merkel tok også opp vindkraftmotstanden i Tyskland da hun snakket på åpningsseremonien til NordLink. Tyskland er riktignok et mange ganger større land enn Norge, men de har også satt opp mange ganger flere vindturbiner.

Bru mener at det er noe Norge får glede av nå som NordLink-kabelen er på plass. Dessuten vil vi tjene penger på den.

– Det er samfunnsøkonomisk lønnsomhet i denne kabelen. Vi forventer å tjene mer på den, enn det den kommer til å koste i investering og driftsutgifter, sier Bru.

Hun legger samtidig til at den fortjenesten kommer oss alle til gode.

– Det er kommuner og fylkeskommuner, og dermed oss som tjener på det, sier Bru.