Programdirektør for NBM, Erik Alexander Jansson i Statnett. Foto: Statnett

Nordic Balancing Model (NBM), eller Nordisk balansemarkedsmodell på norsk, er et samarbeid mellom de fire systemansvarlige nettselskapene i Norden. Her representerer Statnett Norge, og fra 1. september stiller de også med den nye lederen for hele NBM. Da ble Erik Alexander Jansson ny nordisk programdirektør.

I den forbindelse tok Europower en prat med Jansson for å høre mer om noen av de store endringene som er på gang.

– Vi har et kraftsystem som endrer seg veldig med det grønne skiftet, sier Jansson.