Programdirektør for NBM, Erik Alexander Jansson i Statnett. Foto: Statnett

Nordic Balancing Model (NBM), eller Nordisk balansemarkedsmodell på norsk, er et samarbeid mellom de fire systemansvarlige nettselskapene i Norden. Her representerer Statnett Norge, og fra 1.