Dette er en kommentar som står for artikkelforfatterens regning.

En rekke grupperinger av norske og internasjonale selskaper sitter nå og venter på de neste stegene i den norske havvindsatsingen.

Dette vet vi:

Noe særlig mer er ikke klart. I statsbudsjettet som nå er lagt frem kom det noe penger til saksbehandling og undersøkelser, men ingen spesielt nye signaler.