Kommentar: Dette er en kommentar som gir uttrykk for skribentens analyser og synspunkter.

Vi må bygge ut mye kraft i Norge for ikke å komme i en underskuddssituasjon, og vi må bygge og utvikle kraftledninger for å frakte kraften til en sterkt voksende kundeside. Det er krevende politisk, det er vondt for naturen, men det er helt nødvendig. Dette må ikke tåkelegges, men synliggjøres.

Dette er alvorlige utfordringer for Norge. Og det er på tide å si det høyt. Vår oppfatning er at når problemstillingene diskuteres blir forslagene til løsninger tidvis for enkle og sånn passe romantiserende.

Blant annet synes det å være en oppfatning at vi har da strøm nok i Norge nær sagt for all fremtid, at vi trenger kun noen øre i kraftpris for å bygge ny produksjon og at produsentene består av en grådig mafia. Det gjelder å bestemme selv, kutte strømkablene til utlandet og dekoble seg fra Acer og omverden, så går dette over. Tilsynelatende enkle løsninger, men dessverre finner vi ikke løsningene på fremtidens utfordringer i disse «sannhetene».

Energiloven har levert godt i 30 år og vi skal ikke lenger tilbake i tid enn 2020 hvor kraftprisen var vel 11 øre i snitt gjennom året og kraften tidvis var tilnærmet gratis. Det må jo bety at om produsentene består av en grådig mafia i 2022, opptrådte de vel som julenisser i 2020? Det burde være unødvendig å si det, men begge deler er åpenbare skivebom. Produsentene tar den prisen markedet leverer enten den er høy eller lav naturligvis. I år er prisen i overkant høy sør for Dovre og lav nord for Dovre, der vi finner selskaper som siste år har gått med underskudd. De er ikke så lette å få øye på i en debatt som har dreiet seg om de høye prisene sørpå.

Trenger godt nok nett

Vi kan ikke bygge energipolitikken på et statisk bilde av dagens situasjon. Det er lange ledetider i denne bransjen, det vil si at det tar mange år bygge nye kraftledninger og det tar år å bygge ny kraftproduksjon som monner. Vi har flere ganger hevdet at nå trenger vi vel ikke mer produksjon og at vi har bygget det siste kraftverket, men vi tar feil hver gang.

Vi skal ifølge NVE øke kraftforbruket med 25 prosent frem til 2040. Vi skal opp til en produksjon på 220 TWh i 2050 forteller Statnett, for ikke å komme i en permanent underskuddssituasjon i Norge. Når vi vet at vi i dag produserer ca. 150 TWh, er dette enorme tall og det gir tilsvarende enorme utfordringer.

Ja vi kan spare strøm, bygge tette bygninger og investere i varmepumper, men det vil ikke være i nærheten nok. Vi må bygge masse ny kraft i Norge for å møte økt etterspørsel etter ren kraft. Det må bygges vindkraft på land, vannkraft, satses på sol, grønn ammoniakk, grønt hydrogen og havvind. Vi må ta hele spekteret av rene fornybare produksjonsmidler i bruk for å møte den økende etterspørselen. Og minst like viktig, det må bygges kraftnett nær sagt over hele landet for å kunne transportere kraften, og dermed dekke en økende kundemasses behov.

Det fortelles fra nettselskaper i nær sagt alle landets hjørner at det står kunder og venter på svar på hva som skal til for knytte seg til nettet i deres område. Svaret er for ofte nå, at Statnett og sentralnettet ikke kan levere nødvendig krafttilgang på lang, lang tid.

Dette er alvorlig fordi vi nå risikerer å gi fra oss en super mulighet til å sikre landet nye arbeidsplasser i virksomheter, som har et stort ønske om å etablere seg der det er tilgang på ren kraft. Kravet om økt bærekraft kommer ikke til å gå av moten. Somler vi forsvinner mange av de arbeidsplassene vi skal bygge fremtiden på, ut av landet.

Trenger modige politikere

Det kreves modige politikere for å legge til rette for dette, for budskapene som følger i kjølvannet av en åpenbar nødvendig tempoøkning både med bygging av ny kraft og nytt nett gir noen krevende meldinger fremover som «folk flest» neppe vil høre.

Det er krevende å formidle at det blir naturinngrep for å øke kraftproduksjonen.

Det er krevende å formidle at dersom vi ikke gjør noe vil kraftprisene øke fremover, sammenlignet med alternativet.

Det er krevende å formidle at vi må bygge mere nett i et samfunn i en grønn og nødvendig omstilling.

Derfor skjønner vi behovet for utredninger som fra strømnettutvalget, som ser se på mulighetene for å øke tempo i nettutbyggingen, og som fra energikommisjonen, som ser på et bredt spekter av spørsmål der kartlegging av energibehovene og forslag om økt energiproduksjon ligger i oppgavene de skal gjennomgå.

Vi håper og tror at begge disse kommisjonene kommer med gode forslag basert på faglig sterke analyser. Vi håper at etter at disse kommisjonene har lagt frem sine rapporter får politikerne et enda bedre grunnlag for å stake ut kursen, inn i en nødvendig klimamessig omstilling fremover med mere kraftproduksjon på trappene, og ett nett som er i stand til å levere det kundene trenger fort nok. Vi har rett og slett dårlig tid.

Denne kommmentaren er også publisert i Europower magasin, som kommer denne uken.