Innlegg av Truls Wickholm, direktør Samfunnsbedriftene Energi

Dette er et debattinnlegg som står for artikkelforfatterens regning.

Fornybar Norge er denne uken ute med svaret på hvordan strømbransjen skal bli mer seriøs. De mener vi må få færre strømselskap, og dermed bli kvitt de mindre selskapene.

Dette er en pussig slutning, gitt at det er mange av de største selskapene som er hovedproblemet for hvordan bransjen oppfattes.

Samfunnsbedriftene Energi er opptatt av at kraftbransjen skal være en troverdig aktør i alle sammenhenger. Vi har mange små og mellomstore medlemmer som kontinuerlig jobber hardt for å forvalte det ansvaret. Samtidig mener vi at det også skal være plass til de store og at de kan ha en viktig rolle.

Mange historier om de store

Mange av Samfunnsbedriftene Energi sine medlemmer er selskap som selger strøm til kunder i sitt eget lokale nettområde. Andre har et litt større nedslagsfelt. Men de har det til felles at de ikke havner på listene over strømselgere som det er flest klager på eller mest misnøye med.

De opplever imidlertid å bli utsatt for konkurranse fra mange av de største, ofte via telemarketing selskaper, der tvilsomme salgsmetoder blir tatt i bruk.

I mine tre måneder i jobben har jeg rukket å høre mange historier om hvordan disse telefonselgerne forsøker å selge strømavtaler til kunder hos våre medlemmer gjennom å hevde at vårt medlem er i ferd med å bli kjøpt opp, at de skal slås sammen med andre og det er lurt å komme seg ut, eller at de er for små til å tilby en god pris over tid.

Ikke noe av dette har vært sant, og det har i enkelte tilfeller vært nødvendig med kontakt på konsernnivå for å få stoppet det.

Møter kundene i dagliglivet

Våre medlemmer, med sterk lokal tilhørighet, møter sine kunder i hverdagen, som i barnehagen og på matbutikken. Det nytter ikke med lokketilbud eller useriøse avtaler. Da blir det kleint på foreldremøtene på skolen.

Motivasjonen for å tilby avtaler er ofte å ha et lokalt og seriøst tilbud. Om noe, så gir våre medlemmer et godt korrektiv til de aller største, der kampen om volum stadig skal vinnes gjennom aggressive og pågående metoder.

Det er dessverre ikke nytt at mange, deriblant Fornybar Norge, fronter rammebetingelser som kun er til gavn for de største selskapene. I forrige uke la regjeringen frem saken om det funksjonelle skillet for nettselskaper. Endringene fra regjeringen gjør at mindre selskaper kan bruke ressursene og kompetansen sin bedre på tvers i selskapet.

Her har de også vært helt stille, og altså ikke støttet de mindre og mellomstore.

Lokal verdi

I saken om færre strømselskaper, er Fornybar Norge sitert på at det «…mange steder er det veldig stor interesse lokalt for å ha et eget nettselskap og en egen strømleverandør. Det er mye politikk i dette, og det vil forsinke utviklingen».

Dette viser at man ikke ser ut til å forstå det perspektivet der man nettopp ser på det å ha et lokalt nettselskap og strømleverandør som en kilde til utvikling for lokalsamfunnet. Heller enn å kritisere de små burde man se på hva som gjør at flere av de store fremstår ikke klarer å opptre på en måte som skaper tillit.

Vi synes det er synd at man ikke ser verdien av en litt mer diversifisert bransje. Samfunnsbedriftene Energi har ingen problemer med å se at de store lokomotivene kan ha en rolle å spille i utviklingen, men ikke alltid. Og ikke på strømsalg.

Må oppstramming til

Vi tror det er på tide at regjeringen kommer på banen med sterkere regulering av hvordan denne markedsføringen skal kunne foregå. Det bør være klare forskrifter, og god oppfølging i form av betydelige sanksjoner ved klare brudd på regelverket.

Vi har ingen tro på at de aller største skal regulere seg selv gjennom en bransjestyrt ordning, som Trygg Strømhandel. Det har til nå ikke fungert spesielt godt etter vår oppfatning. Her trenger vi de små selskapene som setter kundene i lokalsamfunnet og sitt distrikt foran. Det må være lov å lykkes som et lite selskap.

Red. anm.: Det opprinnelige utspillet til Fornybar Norge ble publisert i VG, og kan leses her. I etterkant har Fornybar Norge på egen nettside presisert at de ikke har noe formening om hvor mange strømsalgselskaper det bør være i Norge. De beskriver utspillet som «...høyttenkning som ikke var forankret i organisasjonen.»