Uklar prosess for deling av NO4 ødelegger for langsiktige kontrakter i nord

Statnett har snakket om å dele NO4 i fem år. Det gir økt usikkerhet for framtidsprisene. Kriteriene for endringer og krav om varslingstid bør vurderes, mener Thema.

Bruk av bankgarantier vil kunne øke likviditeten i det finansielle kraftmarkedet. – Ulempen er hovedsakelig at dette er krav som ikke settes av RME og tiltaket vil derfor kreve involvering av flere regulatoriske myndigheter, konsulent Lars Byenstuen (t.v) i Thema - her i samtale med kollega Olve Bjørke Wergeland.
Bruk av bankgarantier vil kunne øke likviditeten i det finansielle kraftmarkedet. – Ulempen er hovedsakelig at dette er krav som ikke settes av RME og tiltaket vil derfor kreve involvering av flere regulatoriske myndigheter, konsulent Lars Byenstuen (t.v) i Thema - her i samtale med kollega Olve Bjørke Wergeland.Foto: Thema
Publisert 19. April 2024, kl. 09.00Oppdatert 19. April 2024, kl. 09.00