Det er uvanlig lavt og forklares først og fremst av mye vind og at det er helg, da forbruket synker, skriver NTB.

Prisfallet er heller ikke midlertidig. Mange dager i oktober var preget av de samme faktorene, sammen med betydelig lavere gasspriser på kontinentet som kuttet strømprisene i hele Europa, med redusert smitteeffekt til Sverige.

Med bare noen få dager igjen av oktober, er gjennomsnittsprisen for måneden i Sør-Sverige, hvor strømpristoppene var på sitt verste i fjor, 75 norske øre/kWh.

Rekorden satt i august

I likhet med Sør-Norge fikk de sørlige prisområdene i Sverige sin foreløpige topp på ettersommeren. I Stockholm- og Göteborg-området (SE3) ble toppen nådd i september, med 2,14 NOK/kWh. I sørlige Sverige (SE4) var pristoppen i august, med 2,84 NOK/kWh, noe som er nasjonal rekord inntil videre.

Før vinteren er prisene som kjent spådd å stige igjen. I handel med fremtidige strømpriskontrakter, koster 1 kWh i overkant av 2 kroner og 50 øre i første kvartal neste år, basert på prisen i hele Norden, skriver NTB.

Grafikken under viser hvordan prisene i Stockholm og Oslo lå likt for ett år siden. Deretter har prisene i østlandsområdet ligget til dels mye høyere enn nivået over grensen. Både i august og september var differansen rundt 1,40 NOK/kWh.

Mindre forskjell mot Norge i oktober

Nå i oktober har prisforskjellen mellom de to hovedstadsområdene blitt redusert til 57 norske øre/kWh, ifølge tallene fra Nord Pool. I de siste åtte månedene har differansen faktisk bare vært mindre i én måned – i juni skilte det bare 27 norske øre/kWh mellom NO1 og SE3.

Svenska kraftnät opplyste torsdag hvordan strømprisstøtten til husholdninger og bedrifter blir. Det vil være et engangsbeløp, til sammen 55 milliarder svenske kroner, basert på forbruk i løpet av den siste tolvmånedersperioden fra oktober i fjor til september i år.

Har eksportert 25 TWh i år

Torsdag kom månedsstatistikken fra Svenska kraftnät for september. Den viser som vanlig en vesentlig netto eksport. Sverige ble i løpet av første halvår i år Europas største strømeksportør. Til og med september har eksporten passert 25,7 TWh, viser statistikken.

Den svenske kraftproduksjonen er per september på knapt 121 TWh. Altså eksporterer Sverige i år drøyt 20 prosent av all strøm som landet produserer. Finland er den største importøren av svensk strøm (11,3 TWh), foran Danmark (6,6 TWh), Litauen (3,7 TWh), Polen (2,9 TWh) og Tyskland (2 TWh).

Av de seks landene Sverige har kraftforbindelse med, er Norge det eneste landet som eksporterer strøm til Sverige totalt sett. Per september var netto import fra Norge på knapt 0,7 TWh, ifølge tallene fra Svenska kraftnät.

Den svenske kraftmiksen ser slik ut per september:

  • Vannkraft 43 % (- 3 pp fra 2021)
  • Kjernekraft 32 % (-)
  • Vindkraft 20 % (+ 3 pp fra 2021)
  • Varmekraft 5 % (-)
  • Sol 1 % (+ 1 pp fra 2021)

Artikkelen er oppdatert med flere opplysninger etter første publisering.