Det kommer til å skje store endringer i Statnetts reservemarkeder i år. De første endringene er allerede trådt i kraft.

Fra nyttår innførte Statnett nye, nordiske krav for frekvensbevaringsreservene i FCR-markedene.