Nå er strømprisen rekordhøy og det har flere forklaringer. En av årsakene er at gasslagrene i Europa er markant lavere enn de pleier å være på denne tiden av året.