Hensikten med elsertifikater er å stimulere til ny kraftproduksjon, altså en støtte til kraftutbyggere. Men strømsalgselskapene som formidler elsertifikatene, belaster strømkundene med hundrevis av millioner i det skjulte.

Det fremkommer av NVEs årsrapport for 2018.