Prisen på klimakvoter satte ny prisrekord på fredag 27. august. Da ble de på det meste omsatt for 59,95 euro per tonn med CO2-utslipp. Dermed var det ikke mye om å gjøre for at de brøt 60-euro grensen for første gang.

Det skjedde imidlertid nesten umiddelbart på mandag morgen. I skrivende stund har klimakvotene allerede blitt omsatt for 60,50 euro per tonn.

Prisen på klimakvoter er viktig for det norske kraftmarkedet av flere grunner.

For det første fordi de har en direkte påvirkning på strømprisene i Europa som følge av at kullkraften og gasskraften må kjøpe klimakvoter for sine utslipp. Det presser strømprisen opp, og det påvirker strømutvekslingen til og fra Norge over utenlandskablene, noe som igjen påvirker de norske strømprisene.

For det andre gjør høy pris på klimakvoter fornybar energi mer konkurransedyktig mot fossil energi. Det mer lønnsomt å investere i vindkraft og solenergi. Det gjør det blant annet mer interessant å satse på havvind.

Øker strømprisen med 21,8 øre/kWh

Ifølge en modellkjøring som Thema gjorde for Europower i vår, så påvirker klimakvotene de nordiske strømprisene med ca. 0,35 euro per MWh. Det betyr at dagens rekordhøye pris på CO2-utslipp øker strømprisen med 217,68 kr/MWh.

For sluttkundene betyr det at klimakvotene står for 21,8 øre/kWh av dagens ekstremt høye strømpriser. Til sammenligning utgjør elavgiften 16,69 øre/kWh.

Mer enn doblet siden i fjor

Prisen på klimakvoter har tatt seg kraftig opp i år, og de er mer en fordoblet siden i fjor. I august 2020 lå snittprisen på 27,21 euro, og når måneden nå nærmer seg slutter ligger snittprisen i august på 56,30 euro per tonn med CO2-utslipp.

Norge har som uttalt mål at kombinasjonen av klimakvoter og den norske CO2-avgiften skal utgjøre 2000 kroner i 2030. Med dagens CO2-avgift på 591 kroner per tonn og dagens pris på klimakvoter er denne kombinerte prisen oppe i 1212,94 kroner.