Vanligvis er gasskraft billigere enn kullkraft, men strømmarkedet er ikke helt vanlig nå for tiden.

Marius Holm Rennesund i Thema Consulting forteller i et intervju med Europower at vi nå har en situasjon der gassprisen har steget mer enn kullprisen, og at det fører til et skifte i hva som er kraften på marginalen i strømmarkedet.

– Tidligere når man så på forward-markedet var marginalkostnaden for gasskraft lavere enn kullkraft, men det har endret seg de siste månedene, sier Rennesund.

Dette er tilfelle selv om kullkraften må kjøpe omtrent dobbelt så mange klimakvoter som gasskraften. Dermed ender et land som Tyskland opp med å måtte bruke mer kullkraft.

– I oktober vil det være betraktelig mer lønnsomt å produsere kullkraft enn gasskraft i Tyskland, sier Rennesund.

Basert på forward-markedet anslår Rennesund at kullkraft som marginalkraft vil ligge på 99 €/MWh i oktober, mens gasskraften vil ligge helt oppe på 115 €/MWh. Til sammenligning lå den noenlunde jevnt på 83-84 euro for både kullkraft og gasskraft i august.

Lite gass i lagrene har ført til høye gasspriser i Europa, og kostnadene for gasskraftproduksjon har også blitt presset opp av rekordhøye priser på klimakvoter. Her har kullkraften i utgangspunktet en større utfordring enn gasskraften, da de grovt sett trenger dobbelt så mange klimakvoter.

Kullprisen har også økt kraftig det siste året, men gassprisen har økt enda mer. Dermed oppstår en situasjon der det blir billigere å produsere strømmen fra kullkraft enn fra gasskraft neste måned.