Fredag i forrige uke kunne Europower fortelle at strømprisen i juli var rekordhøy, og at den ifølge analytikere skal bli enda høyere i tiden fremover. Samtidig må det påpekes at det da er snakk om den nordiske systemprisen. Det har i år vært store forskjeller på strømprisen mellom elspotområdene.

En gjennomgang av gjennomsnittspriser for systemprisen i Norden på månedsbasis fra 1996 og frem til i år, viser at strømmen historisk sett har vært dyrest i vintermånedene desember og januar, og billigst på senvåren og sommeren.