NVE ga i fjor til sammen 17,5 millioner kroner i overtredelsesgebyr. Det viser en oversikt direktoratet har gitt ut på forespørsel fra Europower. Til sammen ble fem selskaper bøtlagt.

Totalsummen er mer enn ti ganger så høy som året før. Da ble til sammen seks selskaper bøtlagt, men de måtte totalt betale bare 1,45 millioner kroner.

Hovedforklaringen er to saker mot opprettsselskapet Mowi, som til sammen ble ilagt gebyr på 16,3 millioner kroner i juni i fjor. Selskapet drev ifølge NVE med ulovlig uttak av vann til settefiskanlegg i Orkland kommune i Trøndelag og Kinn kommune i Vestland.