Det feilaktige budet for det finske markedet, som det norske selskapet Kinect Energy la inn i spotmarkedet på Nord Pool torsdag denne uka, har enorme konsekvenser.

Kinect Energys finske filial la inn et bud om at de ville selge 5787 MW strøm i Finland i alle timene fredag.