Havvind-aktører som vil søke om tildeling av havvindområder på norsk sokkel, trenger å få avklart en rekke spørsmål. Det gjør også leverandørindustrien i inn- og utland.

Dessuten må Norge snarest melde seg på de internasjonale samtalene om utviklingen av Nordsjønettet, mener vindkraftforeningen Norwea.

– Norge må umiddelbart ta initiativ til å delta i arbeidet med Nordsjønettet. Ellers frykter vi at nettet, som Danmark, Tyskland, Nederland og andre utvikler blir lagt for langt sør til at det blir nyttig for oss når vi endelig kommer i gang med en stor havvindutbygging, sier Norwea-sjef Åslaug Haga til Europower.