LEDER: For vindkraft-utbyggere må vindkraft-motstanden oppleves som ekstremt irriterende. Etter å ha jobbet i årevis med prosjekter, fulgt lover og regler, forholdt seg til politisk rammeverk, så får vindkraft-motstanderne all sympati når de saboterer byggestarten.

I den allmenne mediedekningen får utbyggerne nesten alltid rollen som de slemme, mens motstanderne er de gode.

Dette til tross for at en del av motstanderne er direkte ufine i språket, strør om seg med faktafeil og er generelt frekke og usaklige.

Forsinkelsene er alltid begrenset.