LEDER: For vindkraft-utbyggere må vindkraft-motstanden oppleves som ekstremt irriterende. Etter å ha jobbet i årevis med prosjekter, fulgt lover og regler, forholdt seg til politisk rammeverk, så får vindkraft-motstanderne all sympati når de saboterer byggestarten.