NVE/RME sendte nylig ut forslag om ulike forskriftsendringer, deriblant å sette en fast tariff på manuell avlesning av strømmålere.

RME har mottatt over 200 klager fra strømkunder som må betale avgift for manuell strømavlesing. Klagene handler både om selve avgiften, og størrelsen på den.

– Det viser at det kan være hensiktsmessig at det rettslige grunnlaget for å fastsette slik tariff går tydeligere frem av regelverket, skriver RME.

Frem til nå har nettselskapene selv bestemt størrelsen på gebyret, men det skal være basert på kostnadene det påfører selskapet.