– I disse dager jobber jeg med blant annet å planlegge flere kilometer ny høyspent trasé for å forsterke strømnettet vårt. Jeg skal også snart i gang med å planlegge hvordan vi skal forsterke høyspentnettet frem til ferjesambandet Hjelmeland-Nesvik, sier Galde.

Han oppfordrer studenter til å bruke karrieredagene til å knytte nettverk med næringslivet, noe han selv mener var avgjørende for at han fikk jobb i Lyse etter studiene.

– Det var på karrieredagene jeg først kom i kontakt med Lyse.