I Sunndal kommune i Møre og Romsdal finner du Ålvundelva og Smisetfossen. Med et fall på 17 meter og en middelvannføring på 9 m³/s, tenkte energiselskapet NEAS at dette var et ypperlig sted å bygge et nytt kraftverk. Det har blitt beregnet at kraftverket vil ha en årsproduksjon på om lag 4 GWh. Men ideen skapte store konflikter.

En stor kraftkommune

Den norske småkraften skal ha mye av æren for Norges fornybare kraftforsyning. I over 100 år har vi hatt vannkraftverk.