I Sunndal kommune i Møre og Romsdal finner du Ålvundelva og Smisetfossen. Med et fall på 17 meter og en middelvannføring på 9 m³/s, tenkte energiselskapet NEAS at dette var et ypperlig sted å bygge et nytt kraftverk.