Chibuzor Nwemambu tar master i data science ved Universitetet i Stavanger (UiS). Hun har blant annet tatt emner innen datasikkerhet, algoritmer og data mining. For tiden arbeider hun med en masteroppgave der hun skal analysere husholdningers energibruk basert på såkalt smart meter data.