Chibuzor Nwemambu tar master i data science ved Universitetet i Stavanger (UiS). Hun har blant annet tatt emner innen datasikkerhet, algoritmer og data mining. For tiden arbeider hun med en masteroppgave der hun skal analysere husholdningers energibruk basert på såkalt smart meter data.

– Jeg skal samle inn store mengder data og bruke algoritmer og maskinlæring for å finne husholdninger med likt energiforbruk. Dataene kan også brukes for å finne effektive måter å redusere energisløsing på, sier hun.

Applied data science

Universitetet i Stavanger starter fra høsten masterprogrammet Applied data science.