Rett før Energy.invented kunne feire sin ettårsdag slo koronaen til og det ble temmelig tomt i lokalene på Fornebu. Ingen mingling og kreative samtaler i fellesområdene.

Men når Europower Energi er på besøk i starten av juni er startup-ene på full fart tilbake og kaffeautomaten er påskrudd.

Katrine Vetlesen i Energy Valley mener innovasjonsplattformen Energy.invented har kommet godt i gang, krisene til tross. Foto: Gunhild Haugnes

– Det er et godt tegn at det er rift om møterommene igjen, smiler Katrine Vetlesen, som er ansvarlig for innovasjon i Energy Valley.

Verdensledende økosystem for energi

Innovasjonsplattformen Energy.invented er et samarbeid mellom Energy Valley, Solenergiklyngen og Kjeller Innovasjon. Målet er å skape et verdensledende økosystem for energiteknologi. Det skjer gjennom å knytte sammen innovatører, industri, forskning og investorer.

Et 20-tall håpefulle oppstartsselskaper har funnet sin plass i lokalene. Det legges til rette for fleksible løsninger for hver enkelt, slik at for eksempel selskaper i en vekstfase raskt får mer plass å spille på ved behov. I tillegg er medlemsbedriftene hos klyngene Energy Valley og Solenergiklyngen tett koblet opp mot innovasjonsmiljøet.

– De etablerte selskapene er kjempeinteressert i det som skjer her. Her tenkes det nytt, og det er mulig å følge med på det siste innen energiteknologi, sier hun.

Energitransformasjonen i praksis

Rett før pandemien slo til for fullt ble det arrangert en workshop hvor Schlumberger ble invitert og hvor alle selskapene kunne "pitche" det de holder på med. Det er et selskap som er tungt inne i oljesektoren, men som med nysatsingen New Energy retter seg mot karbonnøytrale løsninger.

– Det er gøy at vi her i Energy.invented kan se transformasjonen fra olje og gass til fornybar rett foran øynene på oss, sier Vetlesen.

Pandemi og kraftige fall i både kraft- og oljeprisen legger ikke noen demper på optimismen som råder. De to krisene gjør at flere ser mulighet for ny vekst.

– Miljøet er preget av kreativitet og positive tanker. Selskapene her utvikler nye og mer effektive løsninger, ikke minst innen det digitale.

Glitres kunstige intelligens

Og kraftbransjen er med. Blant annet samarbeider Glitre med en av gründerbedriftene som er på plass i Energy.invented-lokalene.

Det handler om selskapet Broentech. Selskapet har installert teknologi basert på kunstig intelligens på to av Glitres kraftverk. Systemet har fått navnet Tyde og fanger opp signaler fra sensorene, som er utplassert på sentrale steder ved kraftverkene, i sann tid.

– Vårt system melder fra om uregelmessigheter, som kanskje kan være de første tegnene på havari, sier Luca Petricca en av fire gründere og eiere i Broentech

Uregelmessighetene, som kan være alt fra uvanlig trykk til merkelige lyder, sendes på SMS eller med epost til de ansvarlige teknologene som i neste omgang vurderer hvor alvorlig det er.

– Tidlig varsling kan føre til at man får stanset et havari eller annen alvorlig hendelse i tide, sier Petricca.

Smart analyse

Han påpeker at noen ganger kan det være at alarmer går. For eksempel kan det være at det er høyere temperaturer i anlegget enn normalt, eller at turbinen oppfører seg rart, men at man ikke klarer å finne ut hva som er galt.

– Da kan kunstig intelligens brukes til å analysere seg fram til hva som er feilen, sier han og påpeker at systemet bare blir smartere og smartere ved at det bygger opp sin egen kunnskap gjennom historiske data.

Petricca forteller at man er i gang med å få installert systemet i et tredje vannkraftverk hos Glitre. Captiva, som håndterer kraftverk for ulike selskaper, er også kunde av Broentech, og flere andre kunder er på vei inn, ifølge gründerbedriften.

– Vi utvikler flere ulike digitale løsninger for kraftsektoren, sier Petricca.

I stedet for å finansiere utviklingen ved å få inn flere investorer enn dagens fire eiere, selger selskapet konsulenttjenester.

– Det blir mye jobbing. 100 prosent jobb med utvikling og 100 prosent med konsulentoppdrag. Men det er gøy, smiler Petricca.

Vil kickstarte tidevannskraft

For gründer og sjef Arne Kollandsrud i Tidetec er det tidevannskraft som gjelder. Selskapet har utviklet en dreiemekanisme, som gjør det mulig å få mye bedre effekt av tidevannet begge veier.

– Det er beregnet at planlagte tidevannskraftanlegg kan dekke 12 prosent av Englands kraftbehov. Vi kan kickstarte dette markedet, sier Kollandsrud med et smil.

Ved innløpet til en fjord eller bukt hvor det er stor tidevannsforskjell, er denne typen tidevannskraft godt egnet. Det er mange slike steder spesielt på vestkysten av de britiske øyer.

Utenfra kan slike tidevannskraftverk se ut som et elvekraftverk som utnytter høydeforskjellen mellom et reservoar og havet.

Arne Kollandsrud i Tidetec tar sikte på å kickstarte markedet for tidevannskraft med en ny dreiemekanisme som er illustrert på skjermen. Foto: Gunhild Haugnes

Vannet flommer begge veier

Den store forskjellen er at her flommer vannet begge veier. Målet er å utvinne så mye kraft som mulig når vannet både er på vei inn og ut av bukten eller lagunen.

– Dagens løsninger kan utnytte opp til 90 prosent av kraften på vei inn og maksimum 75 prosent på vei ut. Vår løsning kan utnytte 90 prosent begge veier og i tillegg ha økt pumpeeffektivitet. Dette er viktig i denne type anlegg der turbinene både pumper og «turbinerer». Det betyr opp til 30 prosent økt effektivitet og dermed bedre lønnsomhet, enn konkurrerende løsninger, sier Kollandsrud.

Testet i Svelvik-strømmen

Den spesielle dreiemekanisme Tidetec har utviklet gjør at vannkraftturbinen kan snus på en effektiv måte. Mekanismen er testet ut i Svelvik-strømmen og i en optimalisert turbin i vannkraftlaboratoriet ved München Tekniske Universitet.

Tidetec har vært involvert i flere planlagte prosjekter i Storbritannia. Et av disse prosjektene er det gigantiske Mersey-prosjektet i Liverpool som vil kunne levere strøm til over en million husstander til en pris omtrent lik sol- og vindkraft.

Samarbeidspartnere og EU-teknologi

Brexit har bremset prosessen, men Kollandsrud er likevel optimistisk. Dette fordi Tidetec allerede har flere samarbeidspartnere, teknologi fra EU-programmet Eurostar og nettopp har fått støtte fra Innovasjon Norge til å forberede et pilotprosjekt.

– Vi kombinerer det beste fra norsk vannkraft- og subsea-teknologi og bygger et norsk konsortium rundt dette, sier han. Dette påpeker han åpner for eksportkreditt-finansiering og statlig garanti gjennom GIEK.

Ideen og det første av tre patenter bak teknologien kommer fra hans far, Per Kollandsrud.

– Jeg er utdannet musiker, men vokste opp med å lage prototyper sammen med min far, og er blitt vant til å tenke som en ingeniør.

Skal bygge solcellefabrikk i Elverum

Solcellespesialisten flyttet inn i lokalene i midten av mai med to personer. En av dem er teknisk konsulent Ole-Bjørn Horn.

Ole-Bjørn Horn (til høyre) i Solcellespesialisten slår av en prat med Moina Medbøe Tamuly i Ntention. Begge selskapene er ferske i lokalene på Fornebu. Foto: Gunhild Haugnes

– Vi er ferske her inne, men vi ser allerede verdien av det. Vi får ideer ved å snakke med de andre her. Det er utrolig spennende, sier han.

Selskapet prosjekterer og installerer solcelleanlegg til tak og fasader, hovedsakelig til store industriprosjekter, men også til eneboliger. Sammen med tre andre norske aktører starter selskapet nå en solcellefabrikk i Elverum.

Bygningsintegrerte solceller

Der skal det utvikles og produseres skreddersydde bygningsintegrerte solcellemoduler (BIPV), i første omgang skiferlignede solcelletakstein.

Selskapet som virkeliggjør fabrikken har fått navnet Bipv Norway AS.

– Den vil være en kjempeboost for bygningsintegrert solenergi i Norge, sier han.

Horn påpeker at selskapet er i full gang med å implementere BIPV i tak og fasader på Ruseløkka skole, ZEB Flexible Lab, Kringsjå skole i Kristiansand og Powerhouse Telemark, som har fått hedrende omtale av CNN. Kilden barnehage, Sarpsborg kirke og Powerhouse i Trondheim har slike løsninger i dag.

Investerer i sol og vann i Afrika

Empower New Energy er også rykende fersk aktør i Energy.inventeds lokaler. Empower investerer i ulike kraftprosjekter i Afrika, primært i sol, og små vannkraftverk.

– Hver for seg er de for små til at de store internasjonale aktørene vil investere. Men vi bygger en portefølje av kraftprosjekter som gjerne er mindre enn 1-2 MW. Vi går tidlig inn, før prosjektene blir bygget og bidrar til utviklingen i den kritiske fasen, sier gründer og daglig leder Terje Osmundsen i Empower.

Teamet består av seks personer og har, i tillegg til Oslo, kontorer i Nairobi og Accra, samt medarbeidere i London og Melbourne. Dessuten har selskapet partnere i flere afrikanske land.

Selvforsynt med solkraft

Blant annet jobber Empower med et større lokalt industrianlegg i Ghana. I dag får de all strøm over nettet, samt dieselkraft når nettet er nede. Nå bygges solkraft på taket, slik at bedriften kan bli nærmest selvforsynt med ren strøm.

Terje Osmundsen og Empower investerer i sol- og vannkraft i Afrika. Foto: Gunhild Haugnes

Empower har bygget opp et fond som støttes av EU og Norfund i tillegg til 10 private norske og tre sveitsiske investorer.

Selskapets ansatte er vant med å sitte i videomøter med partnere, noe som har forsterket seg i kjølvannet av korona-viruset. Lokalene i Energy Invented er godt egnet for det, mener Osmundsen.

– Vi var i Oslo sentrum i to år, men merket at vi hadde kommet til et nytt stadium. Her er vi i et miljø hvor vi lettere kan videreutvikle virksomheten. Vi er tettere på samarbeidspartnere og kan utveksle ideer, sier han