Alle nettselskapene husker det spektakulære kaoset i desember noen uker før den nye nettleiemodellen skulle innføres. På Stortinget fikk SV presset gjennom at fristen skulle utsettes.

Med knappest mulig margin endret nettselskapene planene sine motvillig, men frivillig. Det ble lagt ut en rekke meldinger på selskapenes nettsider om manglende politisk forutsigbarhet.

22. desember kom meldingen fra regjeringen om at fristen ble flyttet til 1. juli 2022. Regjeringen hadde tilsynelatende gitt seg selv et lite pusterom, men det pusterommet kan vise seg å bli kortpustet.