SV er ute av regjeringskabalen, og forhandlingene starter nå opp for alvor med bare Arbeiderpartiet og Senterpartiet rundt bordet.

Jokeren for vannkraft-produsentene er om Sp får gjennomslag for å regulere krafteksporten politisk. Mest sannsynlig vil det ikke være detaljregulert i en regjeringserklæring, men de første antydningene kan komme allerede der.

Kort oppsummert ønsker Ap ikke å tukle med markedskreftene, mens Sp vil regulere strengere for å holde strømprisen nede.