En gjennomgang som Europower har foretatt blant Distriktsenergis 62 medlemsbedrifter, viser at det er rom for forbedring når det kommer til kvinnerepresentasjon i styrene til kraft- og nettselskapene.

Lovens krav om at begge kjønn er representert i styret er ikke oppfylt i fire av selskapene. Det er Hålogaland Kraft Nett (ingen kvinner), Trollfjord Nett (fire menn og én kvinne), Svorka Energi (fire menn og én kvinne) og Kragerø Energi (fire menn og én kvinne).

Ytterligere to selskaper som er medlemmer i Distriktsenergi, har ikke kvinner i sine styrer i det hele tatt; Neset Kraft og Uvdal Kraftforsyning.