En gjennomgang som Europower har foretatt blant Distriktsenergis 62 medlemsbedrifter, viser at det er rom for forbedring når det kommer til kvinnerepresentasjon i styrene til kraft- og nettselskapene.

Lovens krav om at begge kjønn er representert i styret er ikke oppfylt i fire av selskapene.