– Hvor mange TWh har du i porteføljen?

Spørsmålet får Hilde Bakken til å stoppe opp. Ikke fordi hun ikke vet, men fordi svaret kommer an på hvordan hun regner.

– Statkraft drifter rundt 55 TWh produksjon, derav rundt 43 TWh i Norge, sier hun først.

Hele tittelen hennes er lang og kronglete - konserndirektør for produksjon og industrielt eierskap. Det siste innebærer at hun har også har ansvar for Statkrafts eierandeler i andre kraftverk.

– Hvis vi ut ifra eierandel teller med produksjonen i andre selskaper, er porteføljen i Norge 48 TWh, sier hun.