Mens sola lurer bak et lett skydekke, heiser Erik Surovy og Daniel Fossum Jørgensen seg opp med en lift langs en lagervegg på Lindeberg nord for Lillestrøm.

Straks etter er de to solpanelmontørene i full gang med å installere paneler på veggen. De har allerede installert 1002 paneler på taket av bygget. Når Europower avlegger dem et besøk, er de straks ferdig med de siste 90 panelene på den sørvestvendte veggen.

Strøm fra sol hele året

Panelene på veggen skal gi god strømproduksjon også om vinteren, når det er mindre sol og panelene på taket i lange perioder kan være dekket av snø.