Lederartikkel fra Europower magasin 2/2022.

Vårt hovedinntrykk av Statnett er at selskapet løser viktige samfunnsoppgaver på en god og solid måte.

Komplisert og omfattende operasjoner blir løst med høy kompetanse.

På ett område utvikler imidlertid Statnett seg på en urovekkende måte. Selskapet har vanskelig for å ta kritikk, og i andre tilfeller minner de om en politisk aktør.

Eksempel 1: Det har etablert seg store prisforskjeller på strøm i Norge, og begrensinger i nettet er årsaken. Da er det naturlig å stille spørsmål til Statnett, det er deres ansvar å sørge for et velfungerende sentralnett og lave nasjonale prisforskjeller.