Ny teknologi og digitalisering vil spille en stadig større rolle i utviklingen av kraftsystemet. Derfor søker Statnett etter «digitale hoder» som et ledd i å få fortgang i digitaliseringen. Det gjelder på mange områder i selskapet som per i dag har ca. 1450 fast ansatte.

Statnett jobber også for å legge til rette for studenter som ønsker en fremtid enten i Statnett eller andre steder i norsk kraftbransje. De tilbyr derfor blant annet sommerjobber, traineeprogrammer, lærlingordninger og faglig hjelp i forbindelse med bachelor- og masteroppgaver.