Det nyopprettede masterprogrammet i grønne energiteknologier gir bred oversikt over energiteknologiske temaer, ifølge studieleder Annette Veberg Dahl ved Høgskolen i Østfold (HIØ).

– Studentene skal lære om dagsaktuell samfunnsdebatt knyttet til bærekraftig energiteknologi, i tillegg til sirkulær økonomi, som er et rammeverk for hvordan ressurser forblir i økonomien lengst mulig, sier Dahl.

Masterstudentene må velge om de ønsker fordypning i smart energiteknologi eller materialer for energiteknologi.

– Smart energiteknologi tar for seg fornybare energikilder som vind-, sol- og vannkraft i energisystemer, i tillegg til microgrids, smartgrids, samt modellering og simulering av slike systemer, sier Dahl.