Høsten 2019 ser masterprogrammet i fornybar energi dagens lys ved Universitetet i Oslo (UiO). Programmet passer for studenter med en naturvitenskapelig bachelorgrad i fysikk, kjemi eller matematikk.

– Studiet er bygget opp av tre breddeemner som omfatter oversikt over fornybar energiteknologier, mekanismene i energimarkedet og strømnettet og smartgrid. I tillegg skal studenter velge en breddefordypning som består av tre dybdeemner og to valgfrie emner, sier seksjonsleder og førsteamanuensis Sabrina Sartori ved Institutt for teknologisystemer (ITS).

Hun har siden 2013 har undervist i masteremnet Renewable Energy: science and technology.