For kraftselskapene vil det alltid være nødvendig å jobbe smartere, finne fremtidens løsninger før fremtidens krav setter kraftforsyningen i fare. Nettet skal vært smart skrudd sammen, strømmen til og fra utlandet skal flyte smart gjennom kablene, og produksjonen kan bli enda litt smartere for å få flere kilowattimer ut av naturressursene.

Ikke nødvendigvis for at strømmen skal bli billigere. Men fordi vi alltid skal ha strøm, og fordi kraftforsyningen skal være på lag med klimaet og naturen. Problemet i den norske kraftdebatten er at man hopper over kriterier som er viktigere enn lav strømpris.