På Statnetts nasjonale kraftsystemmøte gikk Grete Westerberg gjennom alle prosjektene til Statnett. Westerberg er direktør for kraftsystemplanlegging i Statnett.

På Statnetts høstkonferanse noen uker senere kom det frem at Statnett har behandlet ønsker om ny tilknytning tilsvarende 12.000