2010: NVE utarbeider et forslag til utredningsområder for havvind etter at Norge fikk en havenergilov for elproduksjon til havs. 15 mulige områder ble identifisert

2012: 15 havområder er utredet med tanke på mulige konflikter (strategisk konsekvensutredning av havvind). Havområdene deles inn i tre kategorier ut ifra hvor lett det er å etablere havvindparker i områdene (A, B, C-områder, se egen faktaboks)

NVE peker spesielt på Sørlige Nordsjø I eller II, Utsira Nord, Frøyagrunnene og Sandskallen-Sørøya nord, og mener disse havområdene skiller seg ut både på grunn av gode teknisk-økonomiske forhold, men også ved at det vil bli mindre konsekvenser for miljø og andre interesser her enn i de andre områdene.