Aktørene i markedet handler kontrakter for leveranse av strøm til avtalt pris frem i tid. Prisene de blir enige om er i stor grad mulig å følge gjennom børsen for fremtidspriser (terminkontrakter) Nasdaq OMX. Prisene det handles for fremover kan vi anta reflekterer aktørenes prisforventninger frem i tid, og dermed bruke disse til å prognosere strømprisen fremover.

Rekordenes tid

I desember fikk Midt- og Nord-Norge den høyeste månedsprisen siden 2010, mens det ble satt historisk prisrekord for Sør-Norge. Allerede i september i fjor passerte strømprisen 1 krone/kWh i Sør-Norge.