Vebjørn Kvisli studerer master i informatikk ved Universitetet i Oslo (UiO), der han skriver masteroppgave om hvordan strøm fra solcellepaneler til en bygning kan distribueres blant dem som bor der.

– Det var egentlig litt tilfeldig at jeg valgte å skrive om noe innen energi, men det er et spennende felt og relevant for framtiden. Det er mange utfordringer knyttet til energibruk i urbane områder, sier Kvisli.

Han skal bruke statistiske metoder og maskinlæring for å analysere eksisterende data fra et prosjekt i Tyskland.