Sira-Kvina kraftselskap er en av landets største kraftprodusenter og har hatt stigende aktivitet de siste årene. Nå skal aktivitetsnivået økes ytterligere, forteller vedlikeholdsansvarlig Jarle Larsen.

– I de kommende årene vil det bli rekordhøy aktivitet. Vi får god anledning til å vise at vi er gode på sikker utførelse samt fleksibilitet og effektivitet, sier han.

Arbeidet gir ansatte unik kunnskap.

– Vi erfarer at vi ikke blir bedre enn vi er tilsammen. Og at det som gjør oss gode, er at vi deler erfaringer, lærer etter som vi går fram og er raske til å ta inn over oss ny lærdom og effektuere den i handling, sier Larsen.