Sira-Kvina kraftselskap er en av landets største kraftprodusenter og har hatt stigende aktivitet de siste årene. Nå skal aktivitetsnivået økes ytterligere, forteller vedlikeholdsansvarlig Jarle Larsen.

– I de kommende årene vil det bli rekordhøy aktivitet.