– Ved nyansettelser er det viktig for oss å bygge videre på det teamet vi allerede har. Vi er også opptatt av å ha en bredt sammensatt gruppe, både når det gjelder alder, kjønn, utdanning og erfaring, sier Sagvik.