I 110 år har Elkem Thamshavn drevet tungindustri innerst i fjorden inn til småbyen Orkanger sørvest for Trondheim. Stadig kommer det skip inn med råvarer og det går skip ut med ferdige produkter. I dag handler det mye om silisium, et materiale som brukes til mye, blant annet i datamaskiner og solceller.

To store ovner sørger for å produsere det ettertraktede silisiumet. Dette skjer gjennom en reduksjonsprosess med karbon. I denne prosessen skapes enorme mengder overskuddsvarme. Elektrisiteten brukes kun for å oppnå nødvendig temperatur.