Europower har tatt kontakt med 20 av de rikeste kommunene i landet og forhørt seg om hvilke tiltak kommunen gjør for kommunens innbyggere når det gjelder strømkompensasjon. 17 av de 20 har besvart henvendelsen, og disse fordeler seg med åtte kommuner som har innført lokale tiltak og ni kommuner som ikke har innført dette.

De åtte kommunene som har innført tiltak er Bykle, Sirdal, Suldal, Valle, Hol, Vinje, Tinn og Høyanger. Til sammen oppgir disse å ha satt av nærmere 28 millioner kroner til de lokale tiltakene.