– Etter grundige overveielser har departementet kommet til at det ikke er grunnlag for å stanse arbeidene med Storheia vindkraftverk. I stedet rettes en henvendelse til komiteen om å trekke tilbake anmodningen om anleggsstans, heter det i pressemeldingen fra regjeringen.

Bakgrunnen for at FNs høykommisjonær for menneskerettigheter anmodet om å stanse byggingen av vindkraftverket, er en klage fra sør-samer som driver reindrift.

Departementet skriver at slike anmodninger fra FN bør imøtekommes. Likevel gjør de det ikke i denne saken.

– Staten har ikke vært part eller på annen måte involvert i domstolsbehandlingen.