Det sier daglig leder Trygve Tomren-Berg i Norsk Fjernvarme. 50 TWh strøm brukes hvert år til å varme opp bygninger i Norge. Samtidig går spillvarme bokstavelig talt rett opp i lufta fordi den ikke blir utnyttet.

Fjernvarmebransjen prøver nå å få mer oppmerksomhet om nettopp overskuddsenergi. Det vil ha positive effekter også for Strøm-Norge.

Trenger mindre ny produksjon

— Hvis Norge greier å utnytte mer overskuddsenergi til det vi bruker mest strøm til, nemlig varme, vil det redusere behovet for ny kraftproduksjon.