I år har de nordiske kraftprisene vært på sitt laveste nivå siden år 2000. Nedbør, vind og mildvær har sørget for vanvittige mengder energi i det nordiske systemet og holdt forbruket lavt.