I statsbudsjettet tar regjeringen frem et forslag som Stortinget vedtok allerede for seks år siden: Energiforbruket i bygg skal kuttes med 10 TWh i løpet av åtte år. Altså er det ikke mer enn tiden og veien, og de årlige kuttene må bli langt høyere enn det som var den opprinnelige planen.